Köpvillkor


Garanti

Maximall.se säljer alla nya produkter med 1 års garanti om inte annat anges i produktbeskrivningen.

Fri reparation i vår verkstad: Vid fel på produkten har du som kund rätt till fri reparation i vår verkstad. Vänligen returnera produkten till oss för att dra nytta av detta erbjudande.

Fraktansvar: Observera att Maximall inte ansvarar för fraktkostnaderna till och från vår verkstad. Kunden står för kostnaderna för returfrakt till vår anläggning.

Alternativt reservdelar till auktoriserad reparatör: Som ett alternativ till reparation i vår verkstad kan vi tillhandahålla reservdelar för att genomföra reparationen hos en auktoriserad reparatör. Kontakta oss för att få mer information om detta alternativ.

Handhavandefel eller felinställd/felkopplad produkt: Vid handhavandefel eller om produkten är felinställd eller felkopplad, förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnaden för reparation. Detta gäller även om inget fel hittas på produkten eller om skadan orsakats av dig själv.

Felaktiga förändringar av produkten: Produktgarantin täcker inte fel som uppstår vid förändring av produktens funktion och utseende utan vår auktoriserade godkännande.

Montering av maskinen: Garantin gäller endast om maskinen monteras av en auktoriserad verkstad. Maximall förbehåller sig rätten att kräva ett kvitto på utförd elinstallation. Om detta inte kan styrkas, har vi rätt att neka ett garantiärende.

Slitage: Ingen garanti lämnas på slitage delar.

Vi ansvarar inte för förlust av inkomst eller andra indirekta följdskador. Dessutom täcker vi inte skador som uppstår till följd av handhavandefel. Vänligen se till att du följer eventuella användar- eller installationsinstruktioner noga för att undvika sådana situationer.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar produktinformationen och säkerhetsanvisningarna innan du använder våra produkter för att minimera risken för felaktigt handhavande och potentiella skador.

Tack för din förståelse och om du har ytterligare frågor eller behöver klarhet kring våra ansvarsbegränsningar, är du välkommen att kontakta oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa produkter och garanterar att garantivillkoren efterlevs för att säkerställa din tillfredsställelse med våra produkter. Tveka inte att kontakta vår kundtjänst om du har ytterligare frågor angående garantivillkoren.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.


Reklamation

Reklamationer måste göras inom rimlig tid från mottagandet av varan eller tjänsten. Eventuella fel eller brister bör rapporteras skriftligen och tydligt specificeras.

Vi ber er att förse oss med relevant information om ert företag, inklusive ordernummer, fakturanummer och eventuella detaljer om felet eller problemet. Detta underlättar vår process för att effektivt hantera er reklamation.

Vi kommer att behandla reklamationen inom 7 arbetsdagar och sträva efter en ömsesidigt tillfredsställande lösning. Det kan innebära reparation, utbyte eller återbetalning, beroende på situationen.

Undantag från Reklamationsrätt:
Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel som fanns vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad.

Dokumentation:
Vi förbehåller oss rätten att begära dokumentation för att styrka reklamationen, inklusive bilder, beskrivningar och andra relevanta handlingar.

Tvistlösning:
Eventuella tvister som inte kan lösas genom förhandlingar kommer att överlämnas till relevant juridisk instans.


Ångerrätt

Ångerfrist och Villkor: Som kund har du 14 dagars ångerrätt från och med dagen du mottar varan. För att åberopa ångerrätten måste varan vara oanvänd och i sitt obrutna originalförpackning.

Återbetalning: Eventuell återbetalning av köpbeloppet kommer att utföras senast inom 10 dagar, med avdrag för eventuell fraktkostnad.

Undantag från Ångerrätten: Ångerrätten gäller ej för beställningsvaror, specialprodukter, reservdelar och utländska produkter.

Returkostnad: Kunden står för fraktkostnaden vid retur av varan.

Rätt att neka retur eller göra avdrag: Vi förbehåller oss rätten att neka retur eller göra avdrag på återbetalningen om produkten har skador, obrutet emballage eller har använts.

Felbeställda produkter: Vid retur av felbeställda produkter krediteras högst 80 % av fakturerat belopp.

Risk vid returfrakt: Kunden bär risken för eventuella skador eller förlust av produkten under returfrakten.


Transportskador

Synliga fraktskador:
Vid synliga skador på produkterna måste dessa anmälas direkt till transportören vid leverans. Observera att synliga skador inte kan reklameras i efterhand. Se till att notera och dokumentera eventuella skador på fraktsedeln och informera transportören om detta vid leverans.

Osynliga skador:
För eventuella osynliga skador måste anmälan göras inom 7 dagar från mottagandet av varorna. Skulle du upptäcka skador efter leverans, vänligen kontakta oss inom denna tidsram för att möjliggöra en korrekt hantering av ärendet. Anmälan som inkommer efter denna period kan tyvärr inte ersättas.

Anmälningsmetod:
Alla skadeanmälningar måste göras skriftligen till oss. Vänligen använd de angivna kontaktuppgifterna för att informera oss om eventuella skador. Skicka gärna med bilder och andra relevanta dokument som stödjer din skadeanmälan för att underlätta processen.


Leverans

Leveranstiden för varor på lager varierar mellan 3-14 arbetsdagar från beställningsdagen och är beroende av leverantör och lagerstatus. För att säkerställa exakt leveranstid, vänligen kontakta oss i förväg. Observera att eventuella förseningar kan inträffa vid specialbeställningar eller om varorna inte finns i lager eller hos leverantören.

Varor som finns i lager eller hos leverantören kommer att skickas nästkommande arbetsdag efter att betalningen har mottagits. Vid eventuell leveransförsening kommer vi att kontakta dig primärt via telefon eller e-post för att informera om situationen.

Du som kund har rätt att häva köpet skriftligen vid leveransförsening, förutsatt att ordern inte redan har skickats. Om du vill ångra köpet trots detta, vänligen genomför en retur. Vi strävar efter att fullfölja din beställning, men det kan bli omöjligt att göra så, exempelvis om vår leverantör inte kan uppfylla sitt åtagande gentemot oss.

Tack för ditt förtroende och förståelse. Vid eventuella frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta oss.


Frakt

Frakten ingår inte om inte annat anges i produktbeskrivningen.


Priser & debitering

Maximall Restaurangmaskiner AB debiterar full kostnad vid beställning.
När du handlar hos Maximall Restaurangmaskiner AB dras summan direkt från ditt konto utan någon extra avgift för kortbetalning.
Alla våra priser är angivna i SEK, exklusive moms.
Leverans och serviceavgift tillkommer.
Maximall Restaurangmaskiner AB säljer endast till företag. (B2B)

Muntliga överenskommelser godtages ej, överenskommelser skall ske skriftligen!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förändringar i sortimentet. Vi förbehåller oss rätten till förändringar av priser om valutakurser, skattepåslag, politiska beslut eller naturkatastrofer och annat som vi omöjligen kan påverka eller kontrollera.

Genom att beställa varor från www.maximall.se accepterar du våra villkor.