Service

Prisinformation för platsundersökning och service:

Vi vill meddela er om våra priser som är beroende av arbetets omfattning och tidsåtgång. Här nedan finner ni en översikt över våra priser:

Grundavgift för besök på kundplats: 390 kr / dygn Denna avgift inkluderar vår närvaro på er plats och tillämpas oavsett arbetets omfattning. Den debiteras per dygn vid vårt besök.

Arbetstid inklusive fakturerbar tid på kundplats: 650 kr / timme Vår arbetstid debiteras per timme och inkluderar all utförd arbetsinsats och tjänst på er plats.

Timtaxa för arbete i vår verkstad: 590 kr / timme För arbete som utförs i vår verkstad tillämpar vi en timtaxa. Detta omfattar eventuell bearbetning eller reparation som inte kräver vår fysiska närvaro hos er.

Användning av grundavgiften: Vid varje besöksdygn hos er faktureras grundavgiften på 390 kr. Denna avgift tillämpas oavsett arbetsmängd eller tidsperiod.

Minimifakturering vid besök: 1 timmes arbete inklusive restid samt 1 grundavgift Vi tillämpar en minimifakturering på 1 timmes arbete, inklusive eventuell restid och 1 grundavgift.

Efter minimifakturering: Efter det inledande besöket faktureras våra tjänster enligt timtaxan. Vi debiterar enbart för påbörjad halvtimme eller hel timme.

Vi hoppas att denna prissättning är tydlig och transparent. Om ni har några ytterligare frågor eller önskar boka våra tjänster, är ni välkomna att kontakta oss på: info@maximall.se

Vi ser fram emot att kunna erbjuda er våra professionella och pålitliga tjänster.