Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och de tjänster vi tillhandahåller. Vi strävar efter att säkerställa en hög nivå av dataskydd för att bevara din personliga integritet.

Insamlade personuppgifter

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter från dig, inklusive men inte begränsat till namn, kontaktinformation, användarinformation och andra relevanta uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster.

Syfte och användning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan användas för att:

  1. Tillhandahålla och underhålla våra tjänster.
  2. Anpassa och förbättra användarupplevelsen.
  3. Hantera ditt konto och svara på dina förfrågningar.
  4. Skicka relevant information och marknadsföring, om du har samtyckt till det.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller röjande. Vi strävar efter att säkerställa att endast behöriga personer har tillgång till dina uppgifter.

Dela personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande, förutom när det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

Cookies och liknande teknologier

Vi kan använda cookies och liknande teknologier för att förbättra din användarupplevelse och samla in information om hur vår webbplats används. Du kan välja att avvisa cookies, men det kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rätta till eller radera dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller har frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss på de angivna kontaktuppgifterna nedan.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy över tiden. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att vara informerad om eventuella förändringar.

Kontakta oss

Vid frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på: info@maximall.se

Senast uppdaterad: 2024-01-04

Tack för att du har tagit dig tid att läsa vår integritetspolicy.